*تفسیر دفتر دوم مثنوی معنوی توسط دکتر عبدالکریم سروش (75 ساعت)

* امکان دسترسی آسان به شرح هر یک از ابیات با کلیک بر روی بیت مربوطه

* متن کامل مثنوی معنوی به تصحیح دکتر عبدالکریم سروش

* متن کامل دیوان غزلیات شمس با امکان جستجو

* نحوه سروده شدن مثنوی و زندگینامه مولانا از زبان دکتر عبدالکریم سروش
* فهرست آیات و احادیث مثنوی به همراه ترجمه و امکان جستجو

* امکان نمایش آیات و احادیث به صورت Hyper Text در کل مثنوی

* فرهنگ الفاظ مثنوی و نمایش آنها به صورت Hyper Text در کل مثنوی

* واژه نامه مثنوی شامل تمامی واژه های موجود در مثنوی و پاره ای از ترکیبات  

* امکان جستجو بر روی شش دفتر مثنوی

* امکان چاپ متن کامل مثنوی و غزلیات شمس

* زندگینامه مولانا و قرائت بیش از 100 قطعه از اشعار مثنوی و دیوان شمس

    به انگلیسی

 

  

Windows XP & Vista

    خـــــريـــــد >>     

Compatilble

Copyright 2012 neyestan jam. All rights reserved.