* قرائت 29 غزل از غزلیات ناب دیوان شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش

    (70 دقیقه)

* به همراه موسیقی سنتی توسط پیمان خسروی

* قابل پخش توسط کلیه Audio Player ها

 

 چند غزل بشنوید :
بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود
 همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا Audio CD
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 

 
 

       <<  خريد    

 
   

Copyright 1996-2010 neyestan jam. All rights reserved.