با تکمیل این فرم می توانید در قرعه کشی ماهیانه نیستان جم شرکت کنید و برنده یکی از محصولات شرکت باشید.

 آگاهی از نظرات و پیشنهادات شما سبب ارتقاء محصولات شرکت مطابق خواست و نظر شما می شود. انتخاب هر-

 

یک از گزینه ها در نتيجه قرعه کشي تاثير ندارد، لذا خواهشمنديم با دقت به سوالات پاسخ دهيد..

 

فرم نظر سنجی محصول

     

1- نام محصول :  
پیچیده و مبهم

گویا و قابل  فهم

2- رابط کاربر (Interface):
    کم محتوا و پر اشکال

پر محتوا و قابل استفاده

3- محتوا :  
    با جستجو در نرم افزار

سریع و آسان

4- نحوه دسترسی به اطلاعات:  
  ضعیف و بی کیفیت

مطلوب و واضح

5- کیفیت صدا :  
  نازیبا

زیبا

6- طراحی صفحات:  
    با وقفه و کندی

سریع و بدون نیاز به جستجو

7- نحوه راه اندازی برنامه:  
  ناسازگار با ویندوز و اجرا با وقفه طولانی

سازگار با ویندوز و اجرای سریع

8- قفل نرم افزار :

 
  سازگار با برخی از ویندوزها

سازگار با کلیه ویندوزها

9-سازگاری با ویندوزهای مختلف:  
  بی ارتباط با محتوای نرم افزار و تکراری

با مسما و زیبا

10- عنوان نرم افزار:  
  نازیبا

زیبا

11-بسته بندی و طرح جعبه:  
    گران

مناسب

12- قیمت نرم افزار :  
  سایر موارد :  
 

 نام و نام خانوادگی:    

 

  آدرس الکترونيکی:   

 

 
   

Copyright 2007 neyestan jam. All rights reserved.