* در نرم افزار رسول آفتاب هنگام اجرا، پیغام Runtime error 48 ظاهر می شود.
جهت رفع این مشکل قبل از اجرای برنامه، آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید، به زودی نسخه جدید نرم افزار ارائه خواهد شد و شما می توانید جهت رفع دائمی این مشکل نسبت به تعویض سی دی خود اقدام نمایید.
 
 
  * هنگام اجرای برنامه پیغام Unable to Detect Proper Font ظاهر می شود.  
   چنانچه از ویندوز 64 بیتی ( 7, ویستا و یا XP   ) استفاده می کنید این پیغام ظاهر می شود جهت رفع آن دو عدد فونت زیر را دانلود کرده و شاخه C:\windows\system32 کپــی نماییــد.

دانلود فونت ها
 

 
  *  پس از اجرای برنامه پیغام unable to detect proper font ظاهر می شود.  
  شما بیش از یک نسخه ویندور روی کامپیـــوتر خود دارید. چون برنامه را روی یکی ازوینـــدوزها نصب کرده اید این پیـــغام ظاهر می شود.  
     
  راه حل : باید به طریقه زیر عمل setup را در ویندوز جدید به صورت دستی انجام دهید:  
 

x:\setup\setup.exe

فایل setup.exe را در مسیر CD-Drive خود پیدا کرده و اجرا کنید.  
 

 

 
  * cdKey نرم افزار رسول آفتاب را چندین بار وارد کرده ام ولی هر بار پیغام می دهد "رمز وارد شده صحیح نمی باشد".  
  رمز یک درمیان عدد و حرف می باشد. توجه کنیـــد صفــرها را حرف"o" وارد نکنید . چنانچه باز هم برنامــه اجــرا نشد با  
  شرکت تماس بگیرید تا جهت رفع مشکل شما را یاری نماییم.  
    *  برای اجرای برنامه حافظ و مثنوی نیاز به یک کد رمز دارم ولی نتوانستم آن را پیدا کنم.   
  رمز برنامه بر روی سطح CD چاپ شده است.لطفا قبل از اینکه CD را در Drive قرار دهید رمز را روی کاغذ یادداشت کنید  
     
     
  *  پس از اجرای برنامه لسان الغیب و سروش قونیه پیغام Unexpected error ظاهر می شود.  
  برای رفع این مشکل فایل MCI32.ocx را دریافت کنید و در آدرس windows/system32 کپی نمایید و پس از آن برنـــامه را  
  اجرا کنید.  
 

دریافت فایل      MCI32.ocx

 
  * در بخش جستجوی نرم افزار در قسمت ورود واژه مورد نظر، حروف به صورت ناخوانا وارد می شوند.  
  این مشکل مربوط به تنظیمات سیستم شماست برای رفع آن به طریقه زیر عمل کنید  
 

Control Panel >  Regional & language option > advanced= English

 
     
* در برنــامه ســروش حافظی (ویرایش 1) با وارد شــدن در قســمت در حضور حضـــــرت حافظ پیغام run time error 6
  ظاهر می شود.  
  برای رفع این مشکل فایل L3codecp.exe را دریافت کرده و سپس اجرا کنید.  
 

دریافت فایل   L3codecp.exe

 
  * هنگام اجرای برنامه لسان الغیب حافظ 3 و آینه دوم بر روی ویندوزXP پیغام internal error z001 داده می شود.    
  این خطا به علت وجــود  Service pack 2 بر روی وینــــدوز XP رخ می دهــد (در نسخه های جــدید این مشـــــکل برطرف  
   شده است) . برای رفع این مشکل می توانید به شرکت نیستان جم مراجعه نموده و یا با شرکت تماس گرفته و نسبت  
  به تعویض نرم افزار خود اقدام کنید.  
  - یادآوری می شود چنانچه برنامه را روی ویندوز 98 و یا ویندوز XP با Service Pack1 اجرا کنید هیچ مشکلی وجود ندارد.  
     

Copyright 1996-2010 neyestan jam. All rights reserved.

fgfdgfd